Image

Kurzy pre deti

Doprajte deťom zdravý pohyb, zábavu a radosť z niečoho nového. Z našej ponuky kurzov pre deti si určite vyberiete.

Pohybová prípravá pre deti predškolského veku a 1. ročníka ZŠ

(tanečné hry a základy spoločenských tancov)

 

Kurz zahŕňa všeobecnú prípravu detí na spoločenský tanec a iné pohybové aktivity. Deti sa učia spoznávať hudbu prostredníctvom rytmických a pohybových cvičení. Zlepšuje sa koordinácia pohybov spojení s hudbou a tanečným partnerom. Snažíme sa hravou formou deti zaujať a vytvárať im skupinu, v ktorej sa budú dobre cítiť. Deti motivujeme tanečnými vystúpeniami, ktoré absolvujú 2x v roku.

Image

Spoločenský tanec pre deti 2. - 4. ročníka ZŠ

V tanečných sálach sa snažíme poskytnúť deťom vhodný zdroj výchovy, ktorý ich formuje a plnohodnotne vypĺňa voľný čas. Krúžok spoločenských tancov pre deti 2. - 4. ročníka ZŠ je zameraný na výuku tancov (mazurka, waltz, valčík, blues, cha cha, discofox, polka, jive, quickstep, tango, disco a iné). Počas jedného roka sa deti naučia základy 20 tancov a postupne sa pripravujú na súťaže v spoločenskom tanci. Deti motivujeme tanečnými vystúpeniami, ktoré absolvujú 2x v roku. Súčasťou kurzu je aj spoločenská výchova. Deťom vštepujeme základy spoločenskej výchovy a spoločenského správania, ktoré ich prezentujú na rôznych spoločenských podujatiach.

Image

Spoločenský tanec pre deti 5. - 9. ročníka ZŠ

Obdobie puberty patrí medzi najzložitejšie v živote dieťaťa, a preto by sa dieťa malo pohybovať v slušnej spoločnosti, ktorá ho bude pozitívne ovplyvňovať. Je dôležité, aby dieťa robilo záujmovú činnosť akéhokoľvek druhu, kde tréner alebo učiteľ je vzorom pre dieťa a môže ho motivovať. Krúžok spoločenských tancov pre deti 5. - 9. ročníka ZŠ je zameraný na výuku tancov (mazurka, waltz, valčík, blues, cha cha, discofox, polka, jive, quickstep, tango, samba a iné). Počas krúžku sa deti učia pravidlám, zdolávajú prekážky, sú vedené k rešpektovaniu autorít a učia sa ako sa správať k opačnému pohlaviu. Chlapci sa učia byť galantní voči ženám a v dievčatách rozvíjame ich ženskosť a jemnosť. Deti motivujeme tanečnými vystúpeniami, ktoré absolvujú 2x v roku.

Image

Partneri

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image